top of page
Mand med ternet skjorte

Coaching

Coaching fokuserer på dine ressourcer. Det drejer sig om at realisere dit fulde potentiale og udfri din ambitioner. Der kan være forskellige grunde til, hvorfor du er, hvor du er nu i dit liv. Lad os rete trådene ud.

Hvad er dine mål?

Jeg hjælper dig med at se din vej, gennem en empatisk og ligeværdig samtale, som fokuserer på dine mål og ønsker. Samtalen vil være motiverende og sigte mod at kunne fokusere på både dine tanker, følelser og adfærd og hen imod at opnå et bestemt mål.

I dit forløb taler vi om: 
mål du vil du sætte dig
- dine ambitioner.
- klarlægning af dine muligheder
- dine succeskriterier og udfordringer.
- dine første realistiske skridt.
- hvad der tilbageholder dig
- hvordan kunne planene se ud

Det kan også dreje sig om:
- personlig udvikling.
- sparring omkring relationsarbejde

- en konkret situation

Jeg giver dig et empatisk, dialogisk og refleksivt rum, hvor vi sætter dine mål og udfordinger i fokus. Vi ser på nuet og fremtiden, mere end fortiden. Du vil blive støttet og udfordret, så du både kan handle og acceptere det som skal til, for at nå dine mål. Forløbet tilpasses dine behov og vi trækker på det bedste indenfor coaching og psykoterapi. Du vil får et mere balanceret udbytte af dit forløb, hvor dine potentialer udvikles og dit trivsel er i centrum.

Jeg supplerer også med åndedrætstræning, afspænding, yoga og meditation, hvis jeg oplever, at det vil hjælpe dig.

bottom of page