top of page
Anker 1
Reiki Behandling

HEALINGSMASSAGE

Healingsmassage som er et unikt redskab til at forstå og kunne bearbejde sammenhængen mellem den fysiske krop, psyken og den spirituelle side af livet.

Massagen er kombineret med forskellige former for massage og samtale. Hertil inddrages åndedrættets funktion, afspænding og sanseøvelser. Hver sessionen sammesættes til den enkelts unikke behov som varierer mellem det mere fysiske til det mere sansemæssige og psykiske. Behandling til voksne som børn. Særligt effektivt til børn som har koncentrationsbesvær og til særligt sensitive sjæle.


Massagens og samtaleterapiens virkning er ganske veldokumenteret gennem forskning. Afhjælper fysiske og psykiske ‘smerter’. Denne behandling varer 1 time og koster 850kr.

Der arbejdes på/med:

  • Massage og energicentre (også kaldt triggerpunkter eller chakra) 

  • Alm massage (forløsningspunkter over for såvel psykiske som fysisk/muskulære spændinger)

  • Psykisk massage (healing gennem de psykiske nervebaner/energipunkter)

Fra en velvære og afspænding, som mange ikke kan huske at have oplevet før. Over gamle spændinger, migræner og andre skavanker, der endeligt slipper taget. Sessionen fremmer også din personlig udvikling ift dybe erkendelser, indsigter og sætter fokus på noget nyt og mod på livet. En dyb oplevelse af at hvile i sig selv. I samtalen arbejdes med ‘hvad du har på hjertet’. Særligt, hvad du tager imod eller giver ud, og dine resultater/reaktioner. Ofte kan det være uforståelige både for os selv og andre. Fx dårligt humør, uden at vide hvorfor. Eller hvis andre såres, uden at du bemærker det. Det kan også være du holder dig unødigt tilbage, f.eks. af angst, frygt eller for svigt. Samtalen løsner op for dit psykiske flow i kroppen og dermed styrke af dine ‘psykiske evner’ – dvs. din evne til at fornemme andres humør/energier og stemninger eller f.eks. fornemme elementer af en andens ‘aura’. Det er samtidig også min erfaring, at mange har energimæssige oplevelser, uden rigtigt at gøre sig det klart, f.eks. fordi man havde en anden forestilling om, hvad det vil sige at fornemme energi. Du vil således lærer at bruge det som et redskabe der vil styrke dig. 

Book Healingsmassage
bottom of page